Är bostadsyta ett mått på framgång?

Nej, riktigt så enkelt är det inte. Men för dig som bättre vill förstå de du gör affärer med kan sådan information komplettera den så viktiga helhetsbilden.

Hur någon bor säger ofta en hel del om den personens prioriteringar, karaktär och självbild. Många gånger kan det också ge en fingervisning om bakgrund och total livsekonomi. Genom att lägga samman bostadsinformationen med aktuella uppgifter om civilstånd, inkomst, lånebild med mera, har du snart ett ganska tydligt personporträtt.

Har storleken betydelse?

Generellt sett är det vanligast att hushåll med låg inkomst bor i hyresrätt, medan de med högre inkomst bor i småhus eller bostadsrätt. Likaså påverkar inkomsten ofta bostadens storlek. Ett hushåll med många personer på liten yta kan tyda på en ansträngd ekonomi, och omvänt en större boyta per person på högre ekonomisk standard. Samtidigt har olika människor olika prioriteringar. En del väljer helt enkelt att lägga pengarna på andra saker boende.

Var och när?

Variationerna när det gäller inkomst kontra boendeform är stora över landet. Därför är det bra att också ha med bostadsorten i helhetsbilden. I mindre kommuner är det fler låginkomsttagare som äger sitt hus. I storstadsregionerna bor istället fler i hyresrätt, trots hög inkomst. Kolla också hur länge personen har haft sin nuvarande bostad. Ett hus utan större lån kan vara en enorm tillgång även om inkomsten är låg.

Bygg ditt pussel

Till sist, tänk på att en bostad i förlängningen kan avspegla det bolag en person är aktiv i. Om vd och ledning har en hög boendestandard går troligen företaget riktigt bra. När den sista pusselbiten är lagd är du väl förberedd nästa gång du ska möta en affärskontakt. Du vet mer, förstår mer och kan därför hjälpa mer – och sälja mer!