Tips! Kolla upp adressen

Vad är folkbokföringsadress respektive särskild postadress, och vad kan dessa uppgifter säga oss?

När du söker på en person är det en god idé att också titta närmare på adressen denne är skriven på. Dels bidrar fakta om bostaden till den så viktiga helhetsbilden, vilket du kan läsa mer om här. Dels kan typen av adress ge dig viktiga signaler.

Rimliga orsaker

De allra flesta av oss har en folkbokföringsadress. Det är också en grundregel här i Sverige. Vi ska vara folkbokförda där vi bor, det vill säga där vi regelbundet vistas och sover. Detta gäller oavsett om vi äger bostaden, hyr den, eller är inneboende. I vissa fall kan en så kallad särskild postadress registreras. Det kan exempelvis vara att personen ifråga bor på en sådan plats där det helt enkelt inte går att dela ut post. Ett annat skäl kan vara att man bor veckovis i en övernattningslägenhet och vill ha sin post dit. Några väljer också att, av bekvämlighet, få sin privata post skickad till sitt företag.

Tveksamheter

Tyvärr kan det finnas mer tveksamma skäl till att en person har särskild postadress. Särskilt uppmärksam bör du vara om folkbokföringsadress saknas. Det behöver inte innebära att det finns kriminella krafter bakom, men det kan tyda på en instabil ekonomisk situation, eller att personen inte vill bli nådd. Sådant kan stöka till det rejält i en affärsuppgörelse. Alltså, ett söktips från Svensk Faktakontroll – ta en titt på adressen!