Snabbare research, säkrare rådgivning och starkare case

Som jurist har du ett ansvarsfullt uppdrag, oavsett om du företräder en person eller ett företag, agerar konkursförvaltare, gör familjeutredningar eller bistår med allmän rådgivning. I grunden handlar det alltid om att bevaka dina klienters intressen. Därför är en noggrann bakgrundskoll a och o. Med en anonym inkomstvisning får du snabbt fram mycket värdefull information.

Här listar vi fem smarta användningsområden:

1. Du ser vem du har att göra med

Har personen inkomst av tjänst och/eller från aktieutdelning? Här ser du direkt om din klient, eller dennes motpart, är en vanlig löntagare, en högre tjänsteman eller har någon form av bolagsengagemang. Detta, tillsammans med nivån på inkomsten, ger dig en god bild över personen du ska möta.

2. Du kan bättre bedöma de företag du hanterar

Hur mycket vd:n tjänar säger en hel del, både om ett företags ekonomi, dess självbild och ambition. Likaså vilka som sitter i styrelsen och hur deras respektive inkomst ser ut. Fördelningen lön-kapital visar om det är tjänstemän, rika investerare eller entreprenörer. All sådan information är oerhört värdefull när du ska bedöma och förstå ett företag.

3. Du får en helhetsbild över hushållets ekonomi

Med en bra inkomstvisning kan du enkelt se om din klient/motpart bor tillsammans med någon. Genom att även kontrollera partnerns inkomst och eventuella bolagsåtaganden får du en mer komplett bild över en persons ekonomiska situation.

4. Du kan minimera risker

Har din klient höga lån, betalningsanmärkningar eller en bakgrund med röriga bolagsengagemang? Hur ser företagets historik ut? Byter det ofta namn eller adress? Har det drabbats av konkurser? I inkomstvisningen ser du såväl tidigare händelser som kopplingar mellan personer och företag. På så vis kan du snabbt identifiera eventuella varningstecken och agera därefter.

5. Du får rätt information och kan ge bättre råd

Genom att göra en anonym inkomstkoll får du snabbt fram korrekta och aktuella fakta om dina klienter, utan att behöva ta en kreditupplysning – och utan att någon behöver veta. Samtidigt kan du bättre förbereda dina case, komplettera utredningar, ge säkrare råd och vid behov stärka dina argument.

Läs mer om vår unika inkomstvisning och boka en kostnadsfri demo.