Är du ”on top” i affärer?

När vi frågar våra användare vad de tycker är det bästa med Svensk Faktakontroll, är det många som uttrycker en känsla av att liksom vara ”on top”. Men vad betyder det egentligen? Vi är ganska säkra på att det handlar om det här:

1. De vet vem eller vilka de har att göra med

De skaffar sig i förväg en bild över personer de ska träffa – yrkesroll, inkomst, civilstånd, bostad med mera. Att kolla upp styrelse och ledning hjälper dem att förstå och bedöma ett företags självbild och ambitioner.

2. De får hjälp att bevaka sina intressen

Genom att sätta automatisk bevakning på intressanta aktörer har de full kontroll över vad som händer, när det händer.

3. De har total överblick och kan ligga steget före

När de får en helhetsbild över hur personer och företag är kopplade till varandra ser de viktiga samband och nya affärsmöjligheter. Kombinationen av kunskap, förståelse och bevakning ger dem ett försprång framför konkurrenter.

4. De förenklar sin vardag och sparar tid

Med ett smidigt verktyg tillhands kan de lättare genomföra sina dagliga arbetsuppgifter. Eftersom informationen är komplett och lätt överskådlig går sökningarna extremt snabbt.

5. De kan ta säkrare beslut

Med ständig tillgång till samlad och aktuell information får de stöd i strategiska och ekonomiska frågor, och ser snabbt eventuella varningstecken som skulle kunna leda till egna problem och kreditförluster.

6. De lyckas bättre

Eftersom de ser och förstår vem kunden eller klienten är, vet de också vad som efterfrågas. De kan hjälpa mer – och sälja mer.